SÁCH NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC DÂN TỘC
NHẠC CỤ DÂN TỘC
SÁNG TÁC - TRÌNH DIỄN
NHÂN VẬT & SỰ KIỆN
TÀI NGUYÊN HƯU ÍCH

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC DÂN TỘC

Nhận thức được tầm quan trọng của âm nhạc dân tộc, trách nhiệm của các cơ quan văn hóa trong việc bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của dân tộc. Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM thành lập Phòng Nghiên cứu Âm nhạc dân tộc với mục đích: sưu tầm, bảo tồn và phát huy vốn tài liệu này nhằm cung cấp cho giới nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, khuyến khích giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc tìm hiểu các loại hình âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Tô Ngọc Thanh cho rằng: Âm nhạc cổ truyền có vai trò quan trọng trong đời sống con người, nhất là đối với người lao động, là nền tảng của âm nhạc mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Không một sinh hoạt nào, một nghi lễ nào, hoặc phong tục tập quán… nào của con người mà lại thiếu vắng âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân gian. Âm nhạc dân gian là một thành tố trong hệ thống sinh hoạt văn nghệ dân gian (trò chơi, truyện kể, kiến trúc, hội họa…) mang sắc thái của từng địa phương, từng vùng miền, luôn ẩn chứa trong mình yếu tố văn hóa địa phương và văn hóa tộc người cùng với sự giao thoa, ảnh hưởng lẫn nhau.

Thư viện mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp chân tình từ bạn đọc, các nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc để chúng tôi ngày càng hoàn thiện chương trình này.