Sản xuất tài liệu cho người khiếm thị

Với đội ngũ cán bộ chuyên môn có tay nghề được đào tạo tại các nước có kỹ thuật phát triển mạnh về lĩnh vực này như: tập huấn tại Anh, Mỹ về sách nói kỹ thuật số; tập huấn tại Hà Lan về sách minh họa nổi; tập huấn tại Malaysia về in chữ nổi, …. Hiện nay, thư viện có khả năng sản xuất đa dạng sản phẩm thông tin dành cho người khiếm thị như: Sách nói kỹ thuật số (Digital Talking Book); Hình minh họa nổi (Tactile Graphic); Sách minh họa nổi (Tactile Book) và sách chữ nổi (Braille Book); với chất lượng sản phẩm tốt - đã được kiểm chứng thực tế qua hơn 14 năm phục vụ người khiếm thị tại các địa phương.

Nhiều năm qua, thư viện nhận được sự tài trợ của các tổ chức phi chính phủ như các Tổng Lãnh sự, tổ chức từ thiện, cá nhân, … do vậy tất cả các tài liệu phục vụ người khiếm thị được thư viện sản xuất và cung cấp miễn phí cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

Bên cạnh đó, thư viện cũng sẵn sàng sản xuất/ cung cấp tài liệu cho người khiếm thị theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân hoặc nhà sách theo từng nhu cầu cụ thể.

Hình thức tài liệu và khả năng cung cấp:

 Sách nói kỹ thuật số (talking book)

Sách hình minh họa nổi (tactile book)

Hình đồ họa nổi (tactile graphic)

Sách chữ nổi (braille book)

 Sách chữ nổi (braille book)

Khách hàng tiêu biểu:

- Nhà sách Thăng Long -Tp. HCM (đặt hàng cung cấp cho các thư viện công cộng)

- Nhà sách Hoàng Long - Hà Nội (đặt hàng cung cấp cho các thư viện công cộng)

(các dự án sản xuất tài liệu cho người khiếm thị do các tổ chức phi chính phủ tài trợ sẽ được giới thiệu trong phần dự án)

Thông tin liên hệ:

     - Phụ trách: Hồng Thị Kim Vy,
     - Số điện thoại: 08-38225055, bấm số nội bộ 288.
     - Email: kimvy@thuvientphcm.gov.vn

Giới thiệu thêm về dịch vụ

Hoạt động phục vụ và sản xuất tài liệu thay thế cho người khiếm thị được triển khai từ những ngày đầu thành lập phòng đọc dành cho người khiếm thị tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM (ngày 23/9/1999). Trong quá trình phục vụ chúng tôi nhận thấy sự thiếu hụt trầm trọng về tài liệu, thông tin phù hợp dành cho người khiếm thị, đây là lý do khiến chúng tôi thành lập trung tâm sản xuất tài liệu cho người khiếm thị.

FORCE Foundation Hà Lan đã đồng hàng cùng chúng tôi suốt hơn 10 năm, đặc biệt Quỹ đã cung cấp các khóa tập huấn chuyên đề về kỹ thuật tạo sản phẩm thông tin cho người khiếm thị tại các nước tiên tiến như Hà Lan, Anh, Mỹ, Malaysia, …

Các tổ chức, đơn vị đã đồng hành cùng hoạt động sản xuất và phục vụ cho người khiếm thị từ năm 2000 đến nay:

- FORCE Foundation Hà Lan (tài trợ kinh phí từ năm 2000 – 2010 gồm thiết lập dịch vụ, thiết bị chuyên dung, sản xuất tài liệu, tập huấn cho toàn hệ thống TVCC Việt Nam)

- Saigon Children Charity (tài trợ kinh phí cho sản xuất tài liêu, phục vụ lưu động và tổ chức sân chơi cho trẻ em khiếm thị 2009, 2010, 2013 và 2014)

- Hiệp hội Thương mại Mỹ - Việt (AMCHAM) (tài trợ cho thiết bị và sản xuất tài liệu năm 2011)

- Ngân hàng Standard Chartered Bank (tài trợ thiết bị - Xe lưu động khiếm thị năm 2007)

- Tổng Lãnh sự quán Đức (tài trợ kinh phí cho sản xuất tài liệu năm 2010)

- Tổng Lãnh sự quán Úc (tài trợ kinh phí thiết bị và sản xuất tài liệu 2012)

- Tổng Lãnh sự quán Hà Lan (tài trợ kinh phí thiết bị và sản xuất tài liệu 2005, 2010)

- Tổng Lãnh sự quán Mỹ (tài trợ kinh phí sản xuất tài liệu năm 2014)

- Công ty Intel Việt Nam (tài trợ kinh phí sản xuất tài liệu và phục vụ lưu động năm 2014)

Các cá nhân tham gia làm cộng tác viên, tình nguyện viên cho dịch vụ khiếm thị