ĐÀN BẦU, NHẠC KHÍ DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM

ĐÀN BẦU, NHẠC KHÍ DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM

Tác giả: Shino Midori

Nhà xuất bản: Trẻ

Mã ĐKCB: VN 278/2004