ĐÀN NHỊ

ĐÀN NHỊ

Đàn Nhị là nhạc cụ dây kéo. Gọi là Đàn Nhị là bởi đàn có hai dây đàn băng kim loại mắc song song nhau.

Đàn Nhị gồm: (1) bầu cộng hưởng, (2) cần đàn (3) trục đàn, (4) ngựa đàn, (5) dây đàn, (6) khuyết đàn, (7) cung vĩ.

Người nghệ sĩ kéo cung vĩ lên dây đàn để tạo âm thanh, dôi khi dùng ngón tay gảy lên dây đàn.

Âm thanh của đàn Nhị trong, mềm mại, réo rắt như giọng hát cao.

Đàn Nhị có thể sử dụng nhiều dàn nhạc khác nhau như Dàn Nhã Nhạc, Phường Bát Âm, Ban Nhạc Tài Tử, Ban Nhạc Chèo, Tuồng, Ban Nhạc Chầu Văn...