Giới thiệu dịch vụ tham khảo

DỊCH VỤ TRA CỨU CỦA THƯ VIỆN

Lời chào:

Dịch vụ tham khảo của thư viện có 2 dịch vụ chính:

  • Trả lời và hướng dẫn tra cứu tài liệu tham khảo có tại thư viện
  • Cung cấp thông tin tư liệu theo yêu cầu bạn đọc. Cung cấp thông tin với nhiều hình thức khác nhau như trả lời câu hỏi, bản sao của tài liệu, sưu tầm thư mục, danh sách bộ sưu tập, cung cấp thông tin ở dạng giấy, qua email hoặc qua đường bưu điện

Chat trực tiếp với nhân viên thư viện:

Gửi yêu cầu thông qua Form bên dưới: 

 

Thông tin liên lạc: