GS TRẦN VĂN KHÊ, NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯA ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VN RA THẾ GIỚI

GS TRẦN VĂN KHÊ, NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯA ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VN RA THẾ GIỚI

Ông bỏ tâm huyết cả đời mình cống hiến với mong muốn duy nhất là làm sao đưa âm nhạc cổ truyền Việt Nam không những giới trẻ trong nước biết được mà còn đến được với cả thế giới. Từ yêu thích giữ gìn đến bảo tồn và không ngừng phát huy cái đẹp truyền thống của cha ông.