Hướng dẫn tra cứu báo tạp chí

Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại thư viện, hoặc ở bất cứ đâu có kết nối internet. Gồm 2 phần:

1. Báo-tạp chí kho tự chọn

- Báo: phát hành 5 số mới nhất tất cả các báo

- Tạp chí: phát hành trong 12 tháng gần nhất

Nếu tài liệu bạn đang cần nằm trong khoảng thời gian phát hành nêu trên bạn đọc  tự  đến kệ lấy tài liệu.

Kệ trưng bày báo mới

Báo kho tự chọn được chia theo ngôn ngữ và sắp xếp trên kệ theo thứ tự bảng chữ cái