Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

Phòng nghiên cứu âm nhạc
Phòng nghiên cứu âm nhạc
Số 69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bản đồ
Điện thoại:
+ 84 (028) 3 8 225 055

Fax:
+ 84 (028) 3 8 299 3188
Thông tin của Bạn: