LÝ TRONG DÂN CA NGƯỜI VIỆT

LÝ TRONG DÂN CA NGƯỜI VIỆT

Tác giả: Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung

Nhà xuất bản: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Trẻ

ĐKCB: VV 1693/2006 ,VV 1694/2006