NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC PHƯƠNG ĐÔNG : BẢN SẮC VÀ GIÁ TRỊ

NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC PHƯƠNG ĐÔNG : BẢN SẮC VÀ GIÁ TRỊ

Tác giả: Nhiều tác giả ; đơn vị phối hợp Trường Đại học Trà Vinh, Trường Cao đẵng Văn hóa Nghệ thuật T.P. Hồ Chí Minh, Trường Nghệ thuật âm nhạc TED Sài Gòn

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ĐKCB: VV 3276/2018 ,VV 3277/2018