SÁO GHÉP

SÁO GHÉP

Thông thường nghệ sỹ kết hợp 3 cây sáo với nhau khi trình Sáo Mèo trung, Sáo Mèo tiểu Khi biểu diễn, nghệ sĩ cầm cả 3 cây sáo trên tay. Muốn thể hiện âm thanh trầm, nghệ sỹ sử dụng Sáo Mèo trung. Muốn âm thanh cao, lanh lảnh, nghệ sỹ sử dụng Sáo Mèo tiểu. Khi muốn âm thanh màu sắc như tiếng chim, tiếng gió, nghệ sĩ sử dụng Sáo Rút.

Kỹ thuật Sáo Ghép giúp mở rộng khả năng biểu diễn của nghệ sĩ.

Tùy theo trình độ của nghệ sĩ cũng như yêu cầu của tác phẩm biểu diễn, người nghệ sỹ có thể thay đổi loại sáo khi sử dụng kỹ thuật Sáo Ghép. Có khi nghệ sĩ thêm cả Đàn Môi thành 4 nhạc cụ trên tay, có khi chỉ dùng 2 nhạc cụ thôi.