SÁO TRÚC

SÁO TRÚC

Sáo trúc còn gọi là sáo ngang,

Được làm từ ống trúc hoặc ống nứa.

Trên ống sáo có một lỗ thổi – còn gọi là miệng sáo

hay huyệt để thổi. Còn các lỗ khác trên thân sáo

là các lỗ bấm; hay còn gọi là huyệt lỗ bấm; dùng để điều chỉnh âm thanh cao thấp. Nghệ sĩ biểu diễn Sáo Trúc kê môi lên miệng sáo để thổi, hai tay đỡ lấy thân sáo, đồng thời dùng các ngón tay bấm lên các lỗ bấm để tạo ra các âm thanh trầm bổng khác nhau. Âm thanh của sáo trúc mượt mà, trong sáng, khỏe, vang xa.