TÁC GIẢ CỔ NHẠC BẠC LIÊU - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

TÁC GIẢ CỔ NHẠC BẠC LIÊU - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Tác giả: Trần Phước Thuận 

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin

ĐKCB: VN 61/2008 ,VN 62/2008