THANH LA

THANH LA

Thanh La có hình như chiếc đĩa nhỏ bằng đồng có dây quai bằng kim loại xuyên qua thành của nhạc cụ. Một tay người tấu Thanh La cầm dây quai giơ nhạc cụ lên, tay kia dùng dùi bằng tre gõ lên một mặt của Thanh La tạo nên âm thanh “phèng; phèng” to; vang; choe chóe.