TIÊU

TIÊU

Tiêu được làm từ ống nứa rỗng. Tiêu lớn hơn và dài hơn Sáo Trúc. Cách thổi Tiêu khác với cách thổi Sáo Trúc. Nghệ sĩ nâng cây Tiêu theo chiều dọc và thổi gió vào lỗ thổi một đầu của nhạc cụ. Âm sắc của Tiêu âm u. Do vậy, thể hiện nỗi buồn trĩu lòng là sở trường của nghệ sĩ thổi Tiêu.