TÍNH DÂN TỘC TRONG ÂM NHẠC PHẠM DUY & TÌNH BẠN DUY - KHÊ

TÍNH DÂN TỘC TRONG ÂM NHẠC PHẠM DUY & TÌNH BẠN DUY - KHÊ

Tác giả: Trần Văn Khê 

Nhà xuất bản:Thời đại

ĐKCB: VV 3940/2013